Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO", informujemy że administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego maszybkidorco.pl jest Dor.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548917, NIP: 8133702679, REGON: 361076621, zwana dalej "Dor.com".

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Dor.com:

1) w przypadku Klientów sklepu internetowego maszynkidorco.pl - w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem sklepu internetowego,

2) w przypadku subsktybentów newslettera Dorco Polska - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

3) w przypadku osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

3. Korzystanie z serwisu internetowego maszynkidorco.pl wiąże się z zapisywaniem danych w postaci plików cookies oraz gromadzeniem danych ze strony internetowej, jeżeli wyrazicie na to Państwo zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików cookies obowiązującej na stronie internetowej maszynkidorco.pl.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu otrzymywania newslettera Dorco Polska i ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska, jest dobrowolne. Newsletter Dorco Polska i oferty promocyjne pochodzące od partnerów Dorco Polska są wysyłane przez Dor.com, a Państwa dane osobowe nie są udostępniane partnerom Dorco Polska.

 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1) w przypadku Klientów sklepu internetowego maszynkidorco.pl - potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) w przypadku subsktybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska - Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

7. Państwa dane osobowe będą dostępne upoważnionym przez Dor.com pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak firmy informatyczne, kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne, księgowe i inne, których zaangażowanie przez Dor.com będzie potrzebne w celu zawarcia i wykonania umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

9. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie potrzebnym do zawarcia i wykonania umowy, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie, przez który Dor.com zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku subskrybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

10. Przysługuje Państwu prawo żądania od Dor.com dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

 

11. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl