Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...

Pouczenie o możliwości skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Dor.com Sp. z o.o. w Rzeszowie na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej maszynkidorco.pl oraz skutkach odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy zawartej z Dor.com Sp. z o.o. w Rzeszowie na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego znajdującego się na stronie internetowej maszynkidorco.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Dor.com Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, e-mail: biuro@dorco.eu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej maszynkidorco.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Na stronie internetowej maszynkidorco.pl zamieszczony jest wzór odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dor.com), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (na adres: Dor.com Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednio koszty zwrotu rzeczy.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY / lub wypełnić ten obok*

 

I. Adresat:

 

Dor.com Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 4A

35-307 Rzeszów

e-mail: biuro@dorco.eu

 

II. Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................

 

III. Data zawarcia umowy*/odbioru*:

.........................................................

 

IV. Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

.........................................................

 

V. Adres konsumenta(-ów):

.........................................................

 

VI. Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

..........................................................

 

VII. Data:

...........................................................

 

* Niepotrzebne skreślić

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl