Polityka prywatności

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako "RODO", informujemy że administratorem danych osobowych osób korzystających z serwisu internetowego maszybkidorco.pl jest Dor.com Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Armii Krajowej 4A, 35-307 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000548917, NIP: 8133702679, REGON: 361076621, zwana dalej "Dor.com".

 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Dor.com:

1) w przypadku Klientów sklepu internetowego maszynkidorco.pl - w celu zawarcia i wykonania umowy z Klientem sklepu internetowego,

2) w przypadku subsktybentów newslettera Dorco Polska - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,

3) w przypadku osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska - w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

 

3. Korzystanie z serwisu internetowego maszynkidorco.pl wiąże się z zapisywaniem danych w postaci plików cookies oraz gromadzeniem danych ze strony internetowej, jeżeli wyrazicie na to Państwo zgodę na zasadach określonych w Polityce Plików cookies obowiązującej na stronie internetowej maszynkidorco.pl.

 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, jednak niezbędne do jej zawarcia i wykonania. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy za pośrednictwem sklepu internetowego.

 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu otrzymywania newslettera Dorco Polska i ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska, jest dobrowolne. Newsletter Dorco Polska i oferty promocyjne pochodzące od partnerów Dorco Polska są wysyłane przez Dor.com, a Państwa dane osobowe nie są udostępniane partnerom Dorco Polska.

 

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

1) w przypadku Klientów sklepu internetowego maszynkidorco.pl - potrzeba przetwarzania danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

2) w przypadku subsktybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska - Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

7. Państwa dane osobowe będą dostępne upoważnionym przez Dor.com pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp w celu wykonania obowiązków związanych z zawarciem i wykonaniem umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

8. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim takim jak firmy informatyczne, kurierskie, ubezpieczeniowe, prawne, księgowe i inne, których zaangażowanie przez Dor.com będzie potrzebne w celu zawarcia i wykonania umowy, a także wykonania innych działań w związku z którymi wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

 

9. Państwa dane osobowe przechowywane będą w okresie potrzebnym do zawarcia i wykonania umowy, przez czas w którym możliwe jest wniesienie reklamacji i dochodzenie roszczeń, a także w okresie, przez który Dor.com zobowiązany jest przechowywać i przetwarzać dane osobowe na potrzeby rozliczeń podatkowych oraz wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. W przypadku subskrybentów newslettera i osób wyrażających zgodę na otrzymywanie ofert promocyjnych pochodzących od partnerów Dorco Polska dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

 

10. Przysługuje Państwu prawo żądania od Dor.com dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.

 

11. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), macie Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl